5 วัดสุดวิจิตรในเมืองไทยที่สายบุญควรลองไปดูสักครั้ง

วัดวาอารามไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เพื่อให้สมณเพศศึกษาพระธรรมคำสอนเท่านั้น วัดยังเป็นที่พึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนแทบทุกผู้ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสังคม มากกว่านั้นวัดในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย การท่องเที่ยววัดนอกจากจะไปแสวงบุญแล้ว นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศจำนวนมากยังอยากเที่ยววัดเพื่อไปเยี่ยมชมความวิจิตรงดงามเชิงพุทธศิลป์ให้เห็นกับตาตัวเอง และพุทธสถานที่เราเอามาแนะนำนี้ เชื่อเหลือเกินว่าหากใครได้ไปเยือนก็คงจะตะลึงงันไปกับความงดงามและรู้สึกประทับใจไม่ต่างกัน

วัดท่าซุง หรือวัดจันทารามประดิษฐานอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดเก่าแก่ที่พัฒนาโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มีอารามอันวิจิตรสวยงาม 2 หลัง ได้แก่ วิหารแก้วและปราสาททอง (กาญจนาภิเษก) ที่สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างคือการออกแบบทางเดินภายในวัด ซึ่งจะมองเห็นเป็นเส้นนำสายตาละม้ายคล้ายคลึงกับมหาวิหารทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย

วัดพุทธนิมิตภูค่าว สำหรับผู้จาริกแสวงบุญพลาดไม่ได้เลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปสักการะพระพุทธไสยาสน์อายุกว่า 2,500 ปี และพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาลที่วัดพุทธนิมิตภูค่าว นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว อุโบสถไม้รูปทรงแปลกตาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้ไปเยือนยังถิ่นโปงลางอีกด้วย

วัดป่าภูก้อน วัดป่าภูก้อนประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงในตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดแห่งนี้สวยงามด้วยอาคารหลังคาสีฟ้าและทัศนียภาพรอบบริเวณวัดที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา ไฮไลท์เด็ดคือในฤดูฝนและฤดูหนาวสามารถมองเห็นกลุ่มเมฆลอยต่ำเหนือวัด ราวกับภาพในจินตนาการเลยทีเดียว

วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงรายนอกจากวัดร่องขุ่นแล้ว วัดร่องเสือเต้นก็เป็นวัดอีกแห่งที่สรรสร้างด้วยฝีมือของศิลปิน วัดร่องเสือเต้นจึงมีสถาปัตยกรรมอันชดช้อย สีสันสวยงาม ราวกับส่งให้ผู้เยี่ยมชมหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งวรรณคดี ความงามอันเป็นที่ยกย่องนี้ต้องสรรเสริญ “สล่านก” ศิลปินผู้รังสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกนี้ว่าทำออกมาได้ดีเหลือเกิน

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว วัดแห่งนี้หลายคนเรียกว่าวัดเรืองแสง เนื่องจากในยามที่ท้องฟ้ามืดมนอนธการ บริเวณทางเดินรอบอุโบสถรวมถึงภาพเขียนรูปต้นกัลปพฤกษ์ด้านหลังอุโบสถจะเรืองแสงขึ้นมาอย่างสวยงาม ทำให้เป็นที่นิยมชมชอบของผู้หลงไหลการถ่ายภาพ และใครอยากเห็นอุโบสถเรืองแสงแห่งเดียวในเมืองไทย ให้ตรงดิ่งไปได้ที่ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สุดท้ายนี้อยากฝากความห่วงใยถึงนักท่องเที่ยวว่า แม้วัดต่าง ๆ จะสวยงามตระการตาและเปิดโอกาสให้เที่ยวชม แต่โดยเนื้อแท้วัดก็ยังคงเป็นสถานปฏิบัติธรรมของผู้เจริญภาวนา นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสตรีเพศควรแต่งกายให้สำรวม ไม่ควรสร้างปัญหาเช่นทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง หยิบฉวยเอาอะไรไปจากวัด หรือรบกวนการปฏิบัติธรรมของผู้ถือศีลเป็นอันขาด